Správa nemovitostí

Pokud investuje do nemovitosti s cílem tuto nemovitost vlastnit déle a pronajímat ji, pak o úspěchu Vaší investice rozhodne především nastavení její správy. Často se lidé o samotnou správu nemovitosti začnou starat až ve fázi ukončeného převodu vlastnictví a po převzetí dané nemovitosti (fyzické převzetí či přepis u správcovské firmy SVJ či u družstva). To je ovšem hrubá chyba. Stav správy nemovitosti by měl být jednou z otázek rozhodujících o koupi dané nemovitosti. Nákup dobře spravované nemovitosti je vždy lepší investicí, neboť v budoucnosti přinese investorovi nižší náklady na údržbu vybrané nemovitosti. Dobře spravovaná nemovitost se pozná např. technickým stavem domu, čistotou domu a komplexní dokumentací (všech smluv, projektových dokumentací realizované stavby a následných rekonstrukcí, revizních a kontrolních zpráv).

  1. Proces hledání a oslovení potenciálních nájemníků či podnájemníků. Systém rezervací.
  2. Uzavírání a ukončování nájemních a podnájemních smluv. Aktualizace smluv.
  3. Roční aktualizace evidenčních listů, roční a závěrečné vyúčtování.
  4. Údržba nemovitosti, reinvestice a plánování nových investic zaměřených na modernizaci nemovitosti.
  5. Jednání se smluvními partnery. Mezi ty patří především dodavatelé služeb (odvoz odpadu, úklid v domě) a energií, revizní a servisní firmy.
  6. Evidence kontrol a revizí. Jedná se především o pravidelnou roční kontrolu plynových a elektrických zařízení. Dále pak o jejich revize – viz více např. revizekontroly.cz. Kontrolám a revizím pak s různou periodicitou podléhají též protipožární zařízení v domech (každý rok), výtahy, hromosvody a aktivní komíny na domech (každý rok).
  7. Vedení evidence plateb nájmů a služeb. Kontrola vytíženosti spravovaných nemovitostí (% pronajatých nemovitostí). Kontrola roční výtěžnosti.

Užitečné informace a prezentace: